Προσφορά!

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP #2

50,00

Περιγραφή

Περιγραφή

Σάκχαρο ◆ Χοληστερίνη ◆ Ουρικό ◆ Ουρία ◆ Κρεατινίνη ◆ Καλή χοληστερίνη ◆ Σίδηρο ◆ SGOt τρανσαμινάση ◆ SGPT τρανσαμινάση ◆ γ – GT ◆ Γενική Αίματος ◆ Γενική Ούρων ◆ Αλκαλική Φωσφατάση ◆ Ταχύτητα Καθιζήσεως ερυθρών ◆ Ασβέστιο ◆ Κάλιο ◆ Φώσφορο ◆ Μαγνήσιο ◆ Νάτριο ◆ Τριγλυκερίδια ◆ Αλβουμίνη ◆ Ολική Χολερυθρίνη ◆ LDH ◆ CPK ◆ CRP ◆ Κακή χοληστερίνη ◆ Υπερηχογράφημα άνω & κάτω κοιλίας