Προσφορά!

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP #3

50,00

Περιγραφή

Περιγραφή

Σάκχαρο ◆ Χοληστερίνη ◆ Ουρικό ◆ Ουρία ◆ Κρεατινίνη ◆ Κακή Χολιστερίνη ◆ Καλή Χοληστερίνη ◆ Σίδηρο ◆ SGOt τρανσαμινάση ◆ SGPT ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΆΣΗ ◆ γ-GT ◆ Γενική αίματος ◆ Γενική ούρων ◆ Ταχύτητα Καθιζήσεως ερυθρών ◆ Ασβέστιο ◆ Φώσφορο ◆ Μαγνήσιο ◆ Νάτριο ◆ Κάλιο ◆ Αλκαλική φωσφάταση ◆ Αλβουμίνη ◆ Ολική Χολεριθρίνη ◆ LDH ◆ CPK ◆ CPR ◆ Θυρεοειδούς Αδένα ◆ Τ3 – Τ4 – TSH