Ορολογικό

Στο τμήμα αυτό γίνονται όλες οι εξετάσεις που αφορούν την ανάλυση του ορού του αίματος.

Στο εργαστήριο, ο οροδιαγνωστικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό.

Τα αντισώματα αυτά παράγονται κυρίως προς απάντηση μιας μικροβιακής ή βακτηριακής λοίμωξης (π.χ. ASTO), κατά άλλων “ξένων” προς τον οργανισμό πρωτεϊνών (π.χ. στις μεταγγίσεις), ή κατά πρωτεϊνών του ίδιου του οργανισμού (π.χ. αυτοάνοσα νοσήματα).

Κυριότερες εξετάσεις

  • CRP ποιοτική
  • RA-Test
  • VIDAL
  • WRIGHT
  • VDRL
  • Mono-Test
  • LE Test
  • RPR
  • STREP-A-test