ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Med ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στα εργαστήριο MED Βιοδιαγνωση μπορείτε να πραγματοποιήσετε το σύνολο των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων !

Τελούνται εξετάσεις μικροβιολογικές, αιματολογικές, ανοσολογικές, βιοχημικές, μοριακής βιολογίας και προγεννητικού ελέγχου.

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με τους πιο σύγχρονους αναλυτές, με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται γρήγορα και παραμένουν αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Τηρείται διαχρονικά το ιατρικό ιστορικό των ασθενών, γεγονός που επιτρέπει την παράδοση αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα ανάσυρσης παλαιότερων αποτελεσμάτων, αποφεύγοντας μη αναγκαίες επαναλήψεις εξετάσεων.