Ογκολογικό

Στο τμήμα αυτό γίνονται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εξετάσεις, που βοηθούν στη διάγνωση του καρκίνου.

Οι διαγνωστικές αυτές μέθοδοι περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και πιο συγκεκριμένα, εξετάσεις ειδικών καρκινικών δεικτών.

Οι δείκτες αυτοί, βοηθούν στην ανακάλυψη και διάγνωση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, στην πορεία της θεραπευτικής αγωγής τους, καθώς και στην παθογνωμική διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών.

Κυριότερες εξετάσεις

 • A-FP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CA 125
 • CA 50
 • CA 72-4
 • NSE
 • MCA
 • SCC
 • TPA
 • TPS
 • PSA
 • PAP
 • FPSA
 • FPSA/ TPSA