Τμήμα γονιμότητας

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Με τη γονιμότητα σχετίζονται και πολλές εξετάσεις που έχουν αναφερθεί σε παραπάνω τμήματα, όπως ορμόνες, καλλιέργειες, ανοσολογικές εξετάσεις.