Προσφορά!

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP #1

30,00

Περιγραφή

Περιγραφή

Σάκχαρο ◆ Χοληστερίνη ◆ Ουρικό ◆ Ουρία ◆ Κρεατινίνη ◆ Καλή Χοληστερίνη ◆ Σίδηρο ◆ SGOt τρανσαμινάση ◆ SGPT τρανσαμινάση ◆ γ- GT ◆ Γενική αίματος ◆ Γενική ούρων ◆ Αλκαλική Φωσφατάση ◆ Ταχύτητα Καθιζήσεως ερθυρών ◆ Ασβέστιο ◆ Κάλιο ◆ Φώσφορο ◆ Μαγνήσιο ◆ Νάτριο ◆ Τριγλυκερίδια ◆ Αλβουμίνη ◆ Ολική Χολεριθρίνη ◆ LDH ◆ CPK ◆ CRP